Zakria Estate

Zakria Estate

Main University Road, Karachi